Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orang Hilang


  • Hubungi TALIAN CEMAS 993
    Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenai orang hilang tersebut, sila hubungi TALIAN CEMAS POLIS 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. 


Tekan abjad (A,B,C) untuk melihat dalam kategori abjad.

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/akter%20hossain.png
Mohammad Akter Hossain
Umur: 31 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/fitrah.png
Fitrah
Umur: 32 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

Mohammad Saiful Sarder
Umur: 40 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

Aminur Miah
Umur: 40 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

Kapil Uddin
Umur: 31 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

Altaf Hossain
Umur: 38 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

Mohammad Syalafudin
Umur: 32 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Bodiujjaman.png
Bodiujjaman
Umur: 40 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Rugel%20Miah.png
Rugel Miah
Umur: 26 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

1 - 9 Next