Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Inspektor Jeneral Polis Diraja Brunei berkenan mengurniakan titah semasa Perasmian Persidangan ASEANAPOL Ke-38 tahun.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Inspektor Jeneral Polis Diraja Brunei berkenan bergambar ramai bersama Ketua-Ketua Delegasi negara-negara ASEANAPOL
DYTM Pengiran Muda Mahkota dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan menerima pesambah daripada Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW Peringkat Negara bagi tahun 1440 Hijrah di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien.
Seramai 13 orang rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara telah mengadakan sesi muzakarah ke Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) yang berlangsung di Mes Pegawai PPDB, Gadong.
Hindari Jenayah Pemerdangan Manusia. Jika ada sebarang maklumat berkaitan atau pertanyaan sila hubungi TALIAN CEMAS 993.
STOP HUMAN TRAFFICKING.

roadsaeftypledge2018.jpg


Korprat PPDB 2018
Abdul Rashid bin Simat
Seorang Lelaki Keluar Dari Rumah
http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Sara.jpg
Sara Ratu Misi
Pekerja Lari Dari Majikan
http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Anita.jpg
Anita binti Zainudin
Pekerja Lari Dari Majikan

Have you seen them?
Call the police hotline at 993


http://polis.gov.bn/PublishingImages/scan.jpg
Firoj
Dikehendaki
Puteh bin Haji Yusof
Lari Dari Pemeriksaan Kastam
-
Mohd Noh bin Mohd Edham
Untuk Membantu Dalam Siasatan

Have you seen them?
Call the police hotline at 993