Navigate Up
Sign In
 

 Sri Wahyuni

Name Sri Wahyuni
IC Number 51-410083 (H)
Age 37
Height -
Address -
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun di buat dimana seorang pembantu rumah lari daripada majikan dimana sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Menguasa Balai Polis Pusat B.S.B, Daerah Polis Brunei Muara

Melalui talian telephone: 3334324 dan Talian Cemas: 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.

Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.

back to overview