Navigate Up
Sign In
 

 NUR ROSMAH ANINA WATI (P.15THN)

Name NUR ROSMAH ANINA WATI
IC Number 01-103909
Age 15
Height -
Address No.4, Spg 24, Jalan 88.
Perpindahan lambak kanan.
Negara Brunei Darussalam.
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun di buat dimana seorang perempuan telah keluar dari rumah tempat kediamannya sehingga ke hari ini belum balik. 
Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Penguasa Balai Polis Berakas, melalui talian telephone:
2330412 ext. 20 atau Talian Cemas : 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.
Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.
 

back to overview