Navigate Up
Sign In
 

 Ajgar Kazi (L.33 th)

Name Ajgar Kazi
IC Number B1567931
Age 33
Height -
Address -
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun di buat di Balai Polis Kuala Belait dimana seorang pekerja sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Penguasa Balai Polis Kuala Belait 

Melalui talian telephone 3334324 / 3334325 dan Talian Cemas: 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.
Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.

back to overview